VILLKOR – SAMSUNG-KAMPANJEN IB PH 2022 Q2

 1. De här villkoren består av information om hur du deltar och priser. Genom att registrera dig på https://wu.com/ph godkänner du de här villkoren.
 2. Arrangör för den här kampanjen är Creative Affairs Team, Inc. på 160 Pasig Blvd., Bagong Ilog, Pasig City, Filippinerna. Alla aktiviteter som rör marknadsföring av kampanjen utförs av Western Union Financial Services Inc.
 3. Den här kampanjen är öppen för alla filippinska invånare som är äldre än 18 år. Anställda på och personer som är nära släkt med Creative Affairs Team Inc.- eller Western Union-anställda, Western Union®-agenter eller -underagenter och anställda på tjänsteleverantörer/marknadsföringsbyråer som är associerade med kampanjen får inte delta. ”Nära släkt” innebär make/maka, f.d. make/maka, sambo, barn och styvbarn (eget eller adopterat), förälder, styvförälder, mor- och farförälder, styvmor- och styvfarförälder, far- och morbror, faster och moster, brors- och systerdotter, bror- och systerson, bror, syster, styvbror, styvsyster och kusin.
 4. Kampanjen inleds 1 april 2022 00:00 AEST och slutar den 31 juli 2022 23:59 AEST (”kampanjperioden”). Eventuella transaktioner efter den 31 juli 2022 23:59 AEST accepteras inte och kommer att betraktas som ogiltiga.
 5. Alla deltagare som uppfyller villkoren för att delta som får en Western Union®-penningöverföring på minst PHP 10 000 eller motsvarande i annan valuta (huvudbelopp, inklusive DST-skatt (Documentary Stamp Tax), om tillämpbart) från länder eller territorier utanför Filippinerna via någon av följande Western Union-kanaler får delta i kampanjen under kampanjperioden:
 6. Om du uppfyller villkoren för att delta i kampanjen och vill delta i kampanjen går du till https://wu.com/ph och anger följande information för att registrera dig för kampanjen senast den 31 juli 2022:
  1. namn (som det är angett av avsändaren och som det står i din identitetshandling)
  2. mobiltelefonnummer
  3. e-postadress
  4. aktuell bostadsadress (som priset ska skickas till)
  5. datum när transaktionen genomfördes
  6. från vilket land du tog emot transaktionen
  7. det tiosiffriga MTCN-nummer du fick av avsändaren
  Endast mottagare bosatta i Filippinerna får registrera sig för kampanjen.
 7. Om du uppfyller villkoren för att delta i kampanjen får du endast delta i den en gång per månad. Om du uppfyller villkoren för att delta i kampanjen och får flera transaktioner under en månad räknas endast den första transaktionen, förutsatt att du uppfyller villkoren i paragraf 5 ovan.
 8. Tio personer vinner varsin Galaxy M52 5G-telefon, tio personer vinner varsin Galaxy A8-surfplatta och tio personer vinner varsin Galaxy A7 Lite-surfplatta. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.
 9. Arrangören är ansvarig för eventuella frågor som är relaterade till de pris, de tjänster och den information de tillhandahåller. Om du har några frågor om eller klagomål på priser, tjänster eller information kontaktar du arrangören för kampanjen.
 10. Vinnarna utses genom dragning den 12 augusti 2022 16:00 lokal tid (GMT+8) på ett Zoom-videosamtal med en DTI-representant (Department of Trade and Industry) närvarande.
 11. Vinnarna meddelas under dragningen och via rekommenderat brev.
 12. Samsung-telefonen/-surfplattan levereras utan kostnad till den bostadsadress vinnarna har angett på registreringsformuläret.
 13. Om den här kampanjen störs eller inte kan genomföras på ett sätt som rimligen kan förutses på grund av någon anledning som är utanför arrangörens kontroll, inklusive, men inte begränsat till, tekniska svårigheter eller fel, obehörigt ingripande eller bedrägeri, vandalism, strömavbrott, naturkatastrofer, force majeure, oroligheter, strejker, infektion av datorvirus, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri eller någon annan orsak som är bortom arrangörens kontroll som skadar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan eller integriteten eller genomförandet av den här kampanjen förbehåller sig arrangören rätten, efter eget gottfinnande, i den utsträckning som lagen tillåter att: a) diskvalificera deltagare som uppfyller villkoren för att delta i kampanjen efter godkännande av DTI. .
 14. Med förbehåll för eventuella lagar som arrangören inte kan frångå är inte arrangören eller dess relaterade entiteter och agenter som är associerade med den här kampanjen ansvarig för eventuell förlust eller skador någon har lidit eller drabbats av (inklusive, men inte begränsat till, direkt eller indirekt förlust, följdförlust eller förlust som uppstår på grund av försumlighet) som uppstår direkt eller indirekt i samband med den här kampanjen eller något pris som tillhandahålls som del av den här kampanjen.
 15. Om du vill ha mer information kontaktar du kundtjänsten för WUFSI (Western Union Financial Services Inc.) enligt följande:
 16. Om du godkänner priser, förmåner eller erbjudanden som tillhandahålls av arrangören anses det som att du godkänner att delta i relaterad publicitet och att ditt namn, din bild och din röst får används för annonser och andra kampanjsyften utan ersättning, förutom vad som är förbjudet enligt tillämpbara lagar.
 17. Arrangören samlar in personuppgifter för att kunna genomföra kampanjen och kan dela de personuppgifterna med tredje part, inklusive, men inte begränsat till, agenter, underleverantörer, tjänsteleverantörer, prisleverantörer och, om det behövs, myndigheter. Du godkänner att tillhandahålla de personuppgifterna. Om du vill ha mer information om hur personuppgifterna används läser du i integritetspolicyn på https://www.westernunion.com/content/wucom/global/en/privacy-statement.html. Den innehåller även information om hur deltagare som uppfyller villkoren för att få delta kan få tillgång till, uppdatera och korrigera sina personuppgifter, hur deltagare som uppfyller villkoren för att få delta kan klaga vid eventuella integritetsöverträdelser och överträdelser mot tillämpbara lagar och hur de klagomålen hanteras. Arrangören lämnar inte ut personuppgifter om deltagare som uppfyller villkoren för att delta till entiteter utanför det land de ursprungligen samlades in i. Om du vill få tillgång till, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter kontaktar du arrangören.
 18. Om det finns någon inkonsekvens mellan de här villkoren och marknadsföringsmaterial eller annat material för den här kampanjen gäller de här villkoren.