VILKÅR – IB PH 2022 2. KVARTAL SAMSUNG-KAMPANJE

 1. Disse vilkårene inneholder informasjon om hvordan du deltar i kampanjen, og om de tilhørende premiene. Deltakere godtar disse vilkårene når de registrerer seg på https://wu.com/ph.
 2. Promotøren av denne kampanjen er Creative Affairs Team, Inc, som holder til i 160 Pasig Blvd., Bagong Ilog, Pasig City. Alle aktiviteter knyttet til markedsføring av kampanjen, utføres av Western Union Financial Services Inc.
 3. Kampanjen er åpen for alle filippinske innbyggere som er 18 år eller eldre. Ansatte, agenter og underagenter av Creative Affairs Team Inc og Western Union, Western Union® og deres biologiske og sosiale slektninger innen andre grad, samt tjenesteleverandører/markedsføringsbyråer tilknyttet denne kampanjen, kan ikke kvalifisere til å delta. Nærmeste familie betyr en av følgende: ektefelle, eks-ektefelle, samboer, barn eller stebarn (både biologisk og adoptert), forelder, steforelder, besteforelder, stebesteforelder, onkel, tante, niese, nevø, bror, søster, stebror, stesøster, fetter eller kusine.
 4. Denne kampanjen starter 00.00 (AEST) 1. april 2022 og avsluttes 23.59 (AEST) 31. juli 2022 («Kampanjeperiode»). Ingen transaksjoner gjort etter 23.59 (AEST) 31. juli 2022 aksepteres, og slike transaksjoner anses som ugyldige.
 5. Alle kvalifiserte deltakere som mottok en Western Union®-pengeoverføring på minst 10 000 PHP eller tilsvarende i utenlandsk valuta (hovedbeløp, inkludert dokumentavgift (DST), hvis det er aktuelt), i løpet av kampanjeperioden, fra et hvilket som helst land eller territorium utenfor Filippinene, og via en av de følgende Western Union-kanalene, kvalifiserer til en oppføring i kampanjen.
 6. Kvalifiserte deltakere må logge på https://wu.com/ph og oppgi følgende informasjon for å registrere seg for kampanjen og gjøre krav på oppføringen sin – frem til 31. juli 2022
  1. Navn (slik avsenderen har oppgitt og skrevet det i mottakerens ID)
  2. Mobilnummer
  3. E-postadresse
  4. Nåværende bostedsadresse (hvor premien blir sendt)
  5. Datoen transaksjonen ble gjennomført på
  6. Landet betalingen ble sendt fra
  7. Ti sifre fra MTCN-nummeret som avsenderen har delt
  Det er kun mottakeren som bor i Filippinene, som kan registrere seg for kampanjen.
 7. Kvalifiserte deltakere kan bare delta i kampanjen én gang per måned. Dersom en kvalifisert deltaker har deltatt flere ganger i løpet av én måned, er det bare den første deltakelsen som vurderes, underlagt deltakelseskravene som er beskrevet i punkt 5 ovenfor.
 8. Det blir ti vinnere av Samsung Galaxy M52 5G-telefoner, ti vinnere av Galaxy A8-nettbrett og ti vinnere av Galaxy A7 Lite-nettbrett. Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker.
 9. Arrangøren er ansvarlig for eventuelle saker som oppstår på grunn av eller i forbindelse med premier, tjenester og/eller informasjon de gir. Enhver forespørsel eller klage angående premier, tjenester og/eller informasjon bør rettes til arrangøren.
 10. Vinnerne blir valgt ved tilfeldig trekning som avholdes 12. august 2022 klokken 16.00 lokal tid (GMT+8) via Zoom-videosamtale, sammen med en representant fra Department of Trade and Industry (DTI) til stede.
 11. Vinnerne blir varslet via merknad og rekommandert post.
 12. Samsung-telefonen/-nettbrettet leveres til vinnerens registrerte nåværende bostedsadresse, som de anga i registreringsskjemaet, kostnadsfritt.
 13. Hvis denne kampanjen forstyrres på noen måte, eller ikke kan utføres som forventet på grunn av årsaker utenfor arrangørens rimelige kontroll, forbeholder arrangøren seg retten til, etter eget skjønn og i den grad loven tillater det: (a) å diskvalifisere en kvalifisert deltaker med tidligere DTI-godkjenning. Årsaker utenfor arrangørens kontroll inkluderer, men er ikke begrenset til, tekniske problemer eller feil, uautorisert inngripen eller svindel, vandalisme, strømbrudd, naturkatastrofer, force majeure, opptøyer, streik, datavirus, programfeil, manipulasjon, uautorisert inngripen, svindel eller annet utenfor arrangørens kontroll, som ødelegger eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten eller integriteten til eller riktig gjennomføring av denne kampanjen.
 14. Med mindre de er bundet av ufravikelige lover, skal ikke arrangøren og deres tilknyttede juridiske personer og representanter som er tilknyttet denne konkurransen, holdes ansvarlige for eventuelle tap, skader eller personskader pådratt av noen (herunder bl.a. direkte eller avledet tap eller tap på grunn av uaktsomhet) som oppstår direkte, indirekte eller i forbindelse med denne konkurransen eller eventuelle premier knyttet til konkurransen.
 15. For ytterligere avklaring og klager kan du ta kontakt med kundeservicesenteret til Western Union Financial Services Inc (WUFSI) på:
 16. Mottakelse av premie, fordeler og/eller tilbud fra arrangøren anses som samtykke fra vinneren(e) til å delta i ethvert relatert publisitetsformål, og til bruk av deres navn, avbildning, bilde og/eller stemme til reklame og andre salgsfremmende formål – uten kompensasjon, bortsett fra om det på annen måte er forbudt i henhold til gjeldende lov.
 17. Arrangøren samler inn personlig informasjon («PI») for å gjennomføre kampanjen og kan utlevere slik PI til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, agenter, leverandører, tjenesteleverandører, premieleverandører og, ved behov, til tilsynsmyndigheter. Deltakerne samtykker i å oppgi PI. Bruk og håndtering av PI forklares i personvernerklæringen, som kan sees på [https://www.westernunion.com/content/wucom/global/en/privacy-statement.html]. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om hvordan kvalifiserte deltakere kan velge bort, få tilgang til, oppdatere eller korrigere PI, og hvordan kvalifiserte deltakere kan klage på brudd på personvernet eller andre gjeldende lover, og hvordan disse klagene blir behandlet. Arrangøren utleverer ikke kvalifiserte deltakeres personlige informasjon til noen selskaper utenfor landet den opprinnelig ble samlet inn i. En forespørsel om å få tilgang til, oppdatere eller korrigere PI bør rettes til arrangøren.
 18. I den grad det er uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og andre markedsføringsmateriell eller sikkerheter som er produsert i forhold til denne kampanjen, følges disse vilkårene.