VILKÅR OG BETINGELSER – IB PH 2022 Q2 SAMSUNG-KAMPAGNE

 1. Oplysninger om, hvordan du deltager og om præmierne, er en del af disse vilkår og betingelser. Ved at tilmelde sig på https://wu.com/ph accepterer deltagerne disse vilkår og betingelser.
 2. Arrangøren af denne kampagne er Creative Affairs Team, Inc, beliggende i 160 Pasig Blvd., Bagong Ilog, Pasig City. Alle aktiviteter i forbindelse med markedsføring af kampagnen udføres af Western Union Financial Services Inc.
 3. Kampagnen er åben for alle med bopæl på Filippinerne i alderen 18 år eller derover. Medarbejdere og pårørende inden for anden grad af blodsslægtskab eller slægtskab med Creative Affairs Team Inc og Western Union, Western Union®-agenter og -underagenter samt tjenesteudbydere/marketingbureauer, der er tilknyttet denne kampagne, er ikke berettigede til deltagelse. Nærmeste familie betyder et af følgende: Ægtefælle, tidligere ægtefælle, samlever, barn eller stedbarn (biologisk eller ved adoption), forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, onkel, tante, niece, nevø, bror, søster, stedbror, stedsøster eller fætter/kusine.
 4. Denne kampagne starter kl. 12.00 (AEST) d. 1. april 2022 og slutter kl. 11.59 (AEST) d. 31. juli 2022 ("kampagneperiode"). Alle transaktioner foretaget efter kl. 11.59 (AEST) d. 31. juli 2022 vil ikke blive accepteret og vil blive betragtet som ugyldige.
 5. Alle kvalificerede deltagere, der i løbet af kampagneperioden har modtaget en Western Union® -pengeoverførsel på mindst PHP 10.000 eller tilsvarende beløb efter valutaomregning ( hovedbeløb, inklusive stempelafgift (DST) – hvis relevant) fra et land eller område uden for Filippinerne via en af følgende Western Union-kanaler, vil være kvalificeret til deltagelse i kampagnen.
 6. For at gøre krav på deltagelse skal en kvalificeret deltager logge på https://wu.com/ph og angive følgende oplysninger for at tilmelde sig kampagnen indtil d. 31. juli 2022
  1. Navn (som oplyst af afsenderen og angivet i modtagerens id)
  2. Mobilnummer
  3. E-mailadresse
  4. Nuværende bopælsadresse (som præmien vil blive sendt til)
  5. Dato for transaktionen
  6. Det land, overførslen blev modtaget i
  7. De 10 cifre i det MTCN, som blev delt af afsenderen
  Det er kun modtagere bosiddende i Filippinerne, der kan tilmelde sig kampagnen.
 7. En kvalificeret deltager kan kun deltage i kampagnen én gang om måneden. I tilfælde af, at en kvalificeret deltager har tilmeldt sig flere gange inden for en given måned, bliver kun den første tilmelding taget i betragtning, forudsat at kravene til deltagelse, der er beskrevet i paragraf 5 ovenfor, er opfyldt.
 8. Der vil være 10 vindere af en Samsung Galaxy M52 5G-telefon, 10 vindere af en Galaxy A8-tablet og 10 vindere af en Galaxy A7 Lite-tablet. Tilbuddet gælder så længe lager haves.
 9. Arrangøren er ansvarlig for eventuelle forhold, der måtte opstå i forbindelse med præmier, tjenester og/eller oplysninger, de leverer. Enhver forespørgsel eller klage vedrørende præmier, tjenester og/eller oplysninger skal rettes til arrangøren.
 10. 10.Vinderne udvælges ved lodtrækning, der afholdes d. 12. august 2022 kl. 16.00 lokal tid (GMT+8) via Zoom-videoopkald med en repræsentant fra Department of Trade and Industry (DTI) til stede.
 11. Vinderne får besked via hjemmebesøg og anbefalet post.
 12. Samsung-telefonen/tabletten leveres uden ekstra omkostninger til vindernes identificerede bopælsadresse som angivet i tilmeldingsformularen.
 13. Hvis denne kampagne forstyrres på nogen måde eller ikke kan gennemføres som med rimelighed forventet af en årsag, der ligger uden for arrangørens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, tekniske problemer eller fejl, uautoriseret indgriben eller svindel, hærværk, strømsvigt, naturkatastrofer, force majeure, civile uroligheder, strejker, infektion med computervirus, fejl, manipulation, uautoriseret indgriben, svindel, eller andre årsager, der ligger uden for arrangørens kontrol, og som ødelægger eller påvirker administrationen, sikkerheden, retfærdigheden eller integriteten eller korrekt gennemførelse af denne kampagne, forbeholder arrangøren sig ret til efter eget skøn i det videst mulige omfang, loven tillader det: (a) at diskvalificere enhver kvalificeret deltager med forudgående DTI-godkendelse.
 14. I henhold til enhver gældende lov, der ikke kan tages forbehold for, vil arrangøren og dennes tilknyttede virksomheder og agenter, der er associeret med denne kampagne, ikke være ansvarlige for eventuelt lidt tab, skade eller personskade (inklusive, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte tab eller følgetab eller tab, der opstår som følge af uagtsomhed), der opstår direkte eller indirekte som følge af eller i forbindelse med kampagnen eller enhver præmie i forbindelse med denne kampagne.
 15. For yderligere præcisering og klager kan du kontakte Western Union Financial Services Inc (WUFSI) kundeservicecenter på:
 16. Accept af præmier, fordele og/eller tilbud fra arrangøren anses for at være samtykke fra vinderen/vinderne til at deltage i relateret reklame og brug af deres navn, lighed, billede og/eller stemme til reklame- og andre salgsfremmende formål uden kompensation, medmindre gældende lovgivning forhindrer det.
 17. Arrangøren indsamler personlige oplysninger ("PI") for at gennemføre kampagnen og kan videregive sådanne personlige oplysninger til tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, agenter, leverandører, tjenesteudbydere, præmieleverandører og efter behov til de regulerende myndigheder. Deltagerne accepterer at levere PI. Brug og håndtering af PI kan ses i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på [https://www.westernunion.com/content/wucom/global/en/privacy-statement.html]. Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder også oplysninger om, hvordan kvalificerede deltagere kan fravælge, få adgang til, opdatere eller rette deres PI, og hvordan kvalificerede deltagere kan klage over et brud på deres privatliv eller anden gældende lovgivning, og hvordan disse klager vil blive behandlet. Arrangøren videregiver ikke den kvalificerede deltagers personlige oplysninger til nogen enhed uden for det land, hvor de oprindeligt blev indsamlet. En anmodning om at få adgang til, opdatere eller rette eventuelle personlige oplysninger skal rettes til arrangøren.
 18. I det omfang der er uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og andre marketingmaterialer eller sideordnede materialer, der er produceret i forbindelse med denne kampagne, vil disse vilkår og betingelser blive fulgt.